Een bestelbus parkeren in Amsterdam #zucht !

Rijd je binnenkort in een grote bestelbus in Amsterdam? Dan is de kans groot dat je jouw busje ook ergens moet parkeren. Sommige kiezen ervoor om dit voor een korte periode op de stoep te doen, terwijl andere mensen een parkeervergunning aanvragen. Maar hoe zit het nou eigenlijk? Wat hoor je te doen? Wat kan je doen? Wat zijn de risico's?

Wat valt onder parkeren?

Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen (Artikel 1 RVV 1990).

De definitie van parkeren is voor heel Nederland hetzelfde. Er is eigenlijk altijd sprake van parkeren als jij jouw bestelbus laat stilstaan. Dit is slechts anders als je stilstaat passagiers te laten in- of uitstappen of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen. Een gehele verhuizing geldt niet onder laden of lossen van goederen. Dit komt doordat de wetgever het woordje onmiddelijk heeft toegevoegd.

Dus ik moet parkeergeld betalen?

Om maar met het slechte nieuws in huis te vallen: 'Ja, waarschijnlijk wel'.

Iedere gemeente is op grond van de gemeentewet zelfstandig bevoegd om parkeerbelasting te heffen. Dit kan zowel voor het regulier parkeren (zie lid a hieronder) als voor de aanvraag van een vergunning (zie lid b). De gemeente Amsterdam maakt hier in ieder geval gebruik van.

In het kader van de parkeerregulering kunnen de volgende belastingen worden geheven:

a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de belastingverordening dan wel krachtens de belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

b.een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 225 Gemeentewet

De hoogte van het parkeergeld hangt af van de plek in Amsterdam waar je jouw bestelbus parkeert. De tarieven zijn fors. In het centrum ben je al snel 8 euro per uur kwijt, maar in bijvoorbeeld de Rivierenbuurt ligt het tarief een stuk lager (€4,50 per uur). Aan de andere kant kun je op zondag in veel plekken in Amsterdam gratis parkeren.

Tip: met de Parkmobile app betaal je eenvoudig en enkel voor de duur van het parkeren. Vergeet de app echter niet uit te zetten als je wegrijdt.

 

Parkeren Amsterdam - weinig plek

Kan ik parkeerplaatsen reserveren in Amsterdam (handig bij het verhuizen)?

Ja dit is mogelijk. Hiervoor dien je een TVM (vergunning) aan te vragen bij de gemeente Amsterdam. Doe dit minstens 7 werkdagen van tevoren.

Let op: je kunt de gereserveerde parkeerplaatsen alleen gebruiken voor het laden en lossen van het voertuig. Na afloop van het laden- en lossen, mag je nog circa 10 minuten blijven staan. Daarna ben je gewoon parkeergeld verschuldigd.

De tarieven zijn overigens fors. Het tarief hangt van het aantal parkeervakken dat je nodig hebt en hoe lang je de plekken wilt reserveren. Ervan uitgaande dat je vier plekken voor één dag wenst te reserveren, kost het maar liefst €324 (vergelijk de tarieven hieronder).

Als je gebruik maakt van een elektrisch voertuig, kun je echter vaak een gratis verkeersontheffing aanvragen. Een aantal Amsterdamse autoverhuurders verhuurt een elektrisch busje. Daarnaast zijn er ook verhuisbedrijven die volledig elektrisch rijden. Vaak zijn de initiële kosten iets hoger, maar dat kan je op deze manier terugverdienen.

Te duur...Hoe zorg ik er dan voor dat ik mijn bestelbus kan parkeren in Amsterdam?

Goede vraag, als je het volgens de regels wilt doen, dan houd je parkeerplekken bezet met auto's. In dat geval is wel gewoon parkeergeld verschuldigd.

De parkeerplekken afzetten met bloempotten, stoelen of een afzetlint mag formeel niet. Aan de andere kant zijn er maar weinig handhavers of andere mensen die hier echt problemen mee hebben. Hierbij geldt natuurlijk wel dat je de parkeerplekken slechts voor een beperkte tijd bezet kan houden.

Kan ik mijn bestelbus niet gewoon op de stoep parkeren in Amsterdam?

Je kunt jouw bestelbus op de stoep parkeren in Amsterdam, maar het mag formeel niet. Hoewel er niet heel streng op lijkt te worden gehandhaafd, mogen handhavers hiervoor een boete opleggen.

De afweging is aan jou.

Bestelbus Parkeren in Amsterdam

Conclusie

Gelet op het bovenstaande is mijn advies als volgt. Indien je jouw bestelbus in een parkeervak kan parkeren in Amsterdam, dan zou ik dat doen. Heb jij een grote bestelbus? Dan kan het handig zijn om jouw parkeervakken van tevoren bezet te houden (let op: doe dit niet te lang).